Standardy bezpieczeństwa w hotelach w czasie epidemii COVID-19

W obliczu pandemii zmianom uległy standardy bezpieczeństwa w hotelach, które, chcąc zapewnić swoim klientom maksimum bezpieczeństwa, dostosowują się do panujących wymogów sanitarno-epidemiologicznych. W jaki sposób hotele chronią swoich gości?

Pomiar temperatury

W celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim gościom personel hotelowy może mieć prawo do poproszenia gościa o umożliwienie pomiaru temperatury zaraz po wejściu do recepcji. Pracownicy mierzący temperaturę są specjalnie przeszkoleni, wyposażeni w maseczki i rękawiczki ochronne, a do dokonania pomiaru używają termometrów bezdotykowych.

W wypadku podwyższonej temperatury lub wystąpienia innych objawów choroby personel ma prawo do odmowy zakwaterowania gościa. Procedura mierzenia temperatury może być również powtórzona w trakcie pobytu w hotelu, gdy zostanie stwierdzona taka potrzeba. Kontrola temperatury ciała jest stosowana  także wobec pracowników.

Dezynfekcja i odkażanie

W hotelu występuje obowiązek dezynfekcji rąk i noszenia maseczek zakrywających usta i nos dla wszystkich osób wchodzących na jego teren. Pracownicy umożliwiają dostęp do płynów i żeli do dezynfekcji. Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak winda i toalety, są regularnie myte i odkażane, zapewniona jest również ich odpowiednia wentylacja.

Personel przeprowadzający dezynfekcję jest wyposażony w jednorazowe maseczki i rękawiczki wymieniane po każdym procesie odkażania. Co godzinę dezynfekowane są:

  • klamki,
  • włączniki światła,
  • poręcze,
  • krzesła,
  • blaty,
  • inne często dotykane powierzchnie.

We wszystkich miejscach wspólnych i pokojach hotelowych powinny być zamieszczone tablice z instrukcjami dotyczącymi przestrzegania obostrzeń sanitarnych.

dezynfekcja rąk

Zachowanie dystansu społecznego

Dla zachowania bezpieczeństwa goście oddzieleni są od pracowników recepcji płytą ochronną wykonaną z plexi. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony ograniczona zostaje liczba osób przebywających naraz przy okienku recepcji do jednego gościa, a wszyscy pozostali oczekujący w kolejce zobligowani są do zachowania odstępu minimum półtora metra. Zasady dystansu i ograniczenia liczby osób obowiązują we wszystkich pomieszczeniach wspólnych hotelu zarówno gości, jak i pracowników.

Zasady bezpieczeństwa przy przygotowywaniu i podawaniu posiłków

W ramach wytycznych dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa sanitatno-epidemiologicznego liczba osób spożywających jednocześnie posiłki została ograniczona, a odstępy między stolikami zwiększone do przynajmniej półtora metra. Wszyscy kelnerzy pracują w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach, które są zmieniane po obsłużeniu każdego gościa.

Posiłki przygotowywane są zgodnie z wymogami służb sanitarnych przez przeszkolony w dziedzinie zasad bezpieczeństwa personel. Powierzchnie i sprzęty kuchenne są regularnie myte i odkażane, by zapewnić sterylne warunki, a każdy pracownik mający kontakt z jedzeniem pracuje w odzieży ochronnej, maseczce i rękawiczkach.

Sprzątanie i dezynfekcja pokoi 

W związku z wytycznymi epidemiologiczno-sanitarnymi rutynowe sprzątanie pokoi zostaje ograniczone do niezbędnego minimum i odbywa się tylko na życzenie gości wyłącznie pod ich nieobecność. Po każdym pobycie pomieszczenia są gruntownie sprzątane i wietrzone przed przyjęciem kolejnych lokatorów. Wszystkie blaty, urządzenia sanitarne, stoły, krzesła, klamki, włączniki światła, sterowniki klimatyzacji czy pilot do telewizora są poddawane dezynfekcji przy użyciu środków odkażających. Każda zmiana pościeli prana jest w temperaturze minimum sześćdziesięciu stopni i dostarczana do pokoju z zachowaniem reżimu sanitarnego.

sypialnia hotelowa

Dodatkowe środki ostrożności stosowane przez obsługę hotelową

By zapewnić gościom jak najlepszą ochronę przeciw koronawirusowi, personel hotelowy winien być przeszkolony w dziedzinie zapobiegania zakażeniu, a także z zasad bezpieczeństwa w wypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia zdrowia. Recepcja powinna dysponować numerami alarmowymi do wyspecjalizowanych służb medycznych oraz do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Pracownicy mają prawo do prowadzenia ewidencji osób zatrzymujących się w hotelu poprzez wymaganie wypełnienia kart meldunkowych, w których uwzględnione zostaną wszystkie dane kontaktowe gościa. W wypadku wykrycia zakażenia koronawirusem, dane te mogą być przekazane pracownikom Sanepidu.

Jak postępować, by nie narazić się na zachorowanie?

W celu zachowania bezpieczeństwa goście powinni stosować się do zaleceń personelu hotelowego. By unikać sytuacji prowadzącej do zakażenia należy używać maseczek ochronnych oraz środków dezynfekujących. Zalecane jest utrzymywanie dystansu społecznego w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich oraz zaniechanie powitań w postaci uścisków i podawania dłoni. Dodatkowym środkiem ostrożności jest również stosowanie płatności kartą, co ogranicza użycie trudnej w dezynfekcji gotówki.

Obostrzenia podyktowane względami bezpieczeństwa związanymi z pandemią koronawirusa mogą powodować utrudnienia, należy jednak pamiętać, że stosowane są dla dobra zarówno pracowników, jak i gości hoteli. Takie działania mają przyspieszyć powrót do normalności i sprawić, że wyjazd na weekend do polecanych przez nas pokoi we Wrocławiu w Hotelu Jasek Premium oraz zwiedzanie tego przepięknego miasta będzie znowu możliwe.