Klimatyczny i znany Zamek Książ – poznaj jego historię 

Książ to perła wśród polskich zamków, twierdza nad twierdze. Wystarczy jedno spojrzenie na ten monumentalny obiekt, by stwierdzić, że mury tej właśnie twierdzy kryją niezwykłą historię oraz wiele trudnych i niewyjaśnionych tajemnic. Zajrzyjmy więc do środka. 

Początki zamku Książ 

Pierwsza pisemna wzmianka o Zamku Książ pochodzi z XIII wieku, więc można sobie wyobrazić, że nie jest on pozbawiony historii. W latach 1288-1292 na miejscu dawnego grodu położonego na skalistym cyplu książę Bolko I wybudował strażnicę, następnie niedługo później przeniósł tu swoją siedzibę i rozpoczął jej rozbudowę. Miejsce to nazywano Książęcą Górą, a dopiero w 1945 r. nazwę skrócono do „Książ”. Zamek został odnowiony przez Bolka II, a później przejął go król czeski Wacław IV Luksemburski. Na początku XV wieku zamek był bazą wypadową dla husytów.

W drugiej połowie XV wieku zamek został przejęty przez króla czeskiego Jerzego z Podiebradów. Kolejnymi właścicielami byli bracia Jan i Mikołaj von Schellendorf, którzy zasłynęli jako rycerze rozbójnicy. Z tego powodu król Węgier i Czech, Maciej Korwin, zdobył zamek i uwięził jego właścicieli. Zarządca zamku Jerzy von Stein na polecenie króla rozpoczął remont i rozbudowę zamku. Dobudowano m.in. południowe skrzydło zamku (zwane skrzydłem Macieja).

Kolejnymi właścicielami byli:

  • król czeski Władysław Jagiellończyk,
  • ród rycerski Von Schellenberg, 
  • ród von Haugwitz, 
  • ród Hochberg.

Castle "Książ", Wałbrzych, Poland

Czasy Hochbergów

Za czasów Hochbergów Książ rozkwitał i od XVIII wieku był rozbudowywany uzyskawszy swój ostateczny kształt: na początku XVIII wieku powstało reprezentacyjne skrzydło w stylu barokowym, budynki dziedzińca i wewnętrznego hallu; pod koniec XVIII i na początku XIX wieku rozpoczęto zagospodarowywanie otoczenia zamku. W XX wieku zostały dobudowane dwa monumentalne renesansowe skrzydła. Odnowiono wieżę w stylu neorenesansowym oraz wnętrza.

W rękach nazistów

W 1942 roku zamek został przejęty przez nazistów, ponieważ syn Jana Henryka XV XVII został uznany za zdrajcę – wyjechał do Anglii i wstąpił do wojska. Pod zamkiem władze nazistowskie stworzyły sieć tuneli (niektóre z nich można zwiedzać), które, jak przypuszczają badacze, służyły jako koszary wojskowe, schrony przeciwlotnicze lub do badań nad tajną bronią III Rzeszy. To właśnie w Książu przygotowana została również kwatera dla samego Hitlera.

Przypuszcza się, że führer nigdy nie postawił stopy w Zamku Książ, ale wraz z nadejściem nazistów przygotowano pokój, w którym mógłby on zamieszkać. Wybrano salę włoską, a obok niej wybudowano 50-metrowy szyb windowy. Gdyby zaszła taka potrzeba, miał on pozwolić uciec Hitlerowi podziemnymi tunelami, z którymi był połączony. 

Powojenne dzieje

Po II wojnie światowej zamek został zajęty przez Rosjan, a dopiero później trafił w polskie ręce. Przez wiele lat był opuszczony. W latach 50-tych XX w. rozpoczęto pierwsze prace zabezpieczające, m.in. zasypano studnie przed wejściem do zamku, usunięto gruz z tarasów, które następnie scalono i odrestaurowano. Otwarto drzwi do budynku, kawiarni i poczekalni. Pomieszczenia administracyjne obiektu oraz budynki pod zamkiem zostały przystosowane do przyjęcia turystów. W marcu 2005 r. otwarto europejskie centrum współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki, edukacji i dialogu międzynarodowego.

Dziś Zamek Książ jest cenionym centrum kulturalnym, w którym organizowane są liczne imprezy o różnym charakterze. Każdy powinien choć raz w życiu odwiedzić to niezwykłe miejsce.